LVIA-tekniikka

Tilojen olosuhdehallinta on keskeinen osa LVIA-ratkaisujen toimivuutta.

RE Group suunnittelee vaativien LVIA-järjestelmien lisäksi tuotantotekniikkaa palvelevat käyttöhyödykekokonaisuudet, kuten höyry-, lauhde-, kylmäliuos-, jäävesi-, paineilma-, kaasu- ja muut erikoisjärjestelmät. Suunnittelemme myös sprinkleri- ja kaasusammutusjärjestelmät.

Teemme analyysejä, selvityksiä sekä valvonta- ja asiantuntijatehtäviä. Mittauksilla varmistetaan lähtötilanne ja toteutuksen lopputulos.

Tyypillisiä LVIA-tekniikan suunnittelukohteita ovat korkeahygieniaa vaativat tuotanto- ja laboratoriotilat.

  • Sprinkler-järjestelmät
  • Höyryjärjestelmät
  • Paineilmajärjestelmät
  • Kaasujärjestelmät
  • Jäävesi- ja kylmäliuosjärjestelmät
  • Erikoisjärjestelmät

Mikko Liikanen

Toimistopäällikkö