Strateginen konsultointi

RE Groupin strateginen konsultointi käsittää yritysstrategiat, tuoteportfolion uudelleen määrittelyt, investointihankkeiden arvioinnit ja selvitykset sekä tuotanto- ja logistiikkarakenteiden uudelleenjärjestelyt.

Strateginen osaamisemme kattaa raaka-aineiden hallinnan, tilaus-toimitusketjun, asiakaspalvelun ja kuluttajakäyttäytymisen.

Syvällisen ja pitkän kokemuksemme johdosta pystymme tunnistamaan merkittävät haasteet ja mahdollisuudet sekä arvioimaan näiden vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan.

Toimeksiantomme ovat taloudellisia, toiminnallisia ja teknisiä selvityksiä, joissa hyödynnämme erilaisia menetelmiä, työkaluja sekä simulointi- ja optimointiohjelmia.

Tunnemme erityisen hyvin elintarvike-, kemian- ja kappaletavarateollisuuden.

Teollisuuden lisäksi olemme vahvoja tukku- ja vähittäiskaupan osaajia.

  • Liiketoimintastrategiat ja uudistuminen
  • Tuoteportfolion uudelleen määrittely
  • Asiakasselvitykset ja segmentointi
  • Liiketoimintasuunnitelmat
  • Toteutettavuusselvitykset
  • Tuotanto- ja logistiikkarakenteiden uudelleenjärjestelyt