Hygieniaosaaminen on osa suomalaista vientivalttia

Suomalaiset elintarvikkeet tunnetaan puhtaina ja laadukkaina tuotteina. Yleensä aiheen käsittelyssä tuodaan esille puhdas luonto, luonnonmukaiset raaka-aineet sekä kontrolloitu ja säädelty jalostus kuluttajatuotteeksi. On kuitenkin huomioitavaa, että tuotteiden logistiikkaan, valmistukseen ja varastointiin tarvitaan huipputasoista hygieniaosaamista ja prosessien tuntemusta.

Hygienian hyvä taso varmistetaan hyvällä suunnittelulla

Hygieniaosaaminen ei liity ainoastaan prosessijärjestelmiin, vaan yhtä lailla talotekniikkaan ja rakennukseen. Kansainväliset ja kansalliset standardit ja vaatimukset asettavat tiukkoja vaatimuksia elintarviketeollisuudelle ja sen infran suunnittelulle ja rakentamiselle. RE Groupissa olemme nostaneetkin hygienian yhdeksi keskeisimmäksi osaamisalueeksi. Tunnemme teollisuusprojekteihin liittyvät hygieniavaatimukset sekä turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön. Ymmärrämme, mistä tekijöistä hygieeninen tila koostuu. Tyypillisiä kohteita ovat elintarviketeollisuuden tuotantotilat, suurkeittiöt, jakelukeskukset, datakeskukset, viileävarastot ja myymälät. Muussa rakentamisessa, kuten hotellit ja toimitilat, hyvä laatu tarkoittaa hyvää työympäristöä, johon kuuluu osana sisäilmaolosuhteet.

Ammattitaitoinen hygieniasuunnittelu on ennaltaehkäisyä

Rakenteelliset ratkaisut, materiaali- ja laitevalinnat sekä riittävä valaistus luovat edellytykset hygienian ylläpidolle ja hyvälle työympäristölle. RE Groupin suunnittelijoiden pitkäaikainen kokemus sekä laaja hygieniaosaaminen auttavat huomioimaan oleelliset asiat jo projektin alkuvaiheessa. Tällaisia voi olla mm. erilaiset tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Suunnittelu luo hyvän pohjan koko projektin läpiviennille. Ammattitaitoisella suunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä useita hygieenisiä riskejä. Suunnittelun ja toteutuksen avoimuus, dokumentointi ja insinööritaito toteutuvat tuoteturvallisuuden takaamisessa tinkimättömästi. Se, mikä säästetään suunnittelusta, voidaan moninkertaisesti menettää toimintaan liittyvinä ongelmina.

Hygieniaosaaminen on tuoteturvallisuuden lisäksi työturvallisuutta

Voidaan todeta, että elintarvikehygienia on koko tuotantoketjun summa lähtien suunnittelusta valmiiseen tehtaaseen ja siellä työskenteleviin työntekijöihin. RE Groupin kokonaisvaltainen hygieniaosaaminen auttaa tilaajaa varmistamaan tuotteiden, prosessien ja työn tekemisen turvallisuuden – kauttaaltaan toimitilojen korkean laadun.

Elintarviketeollisuus työllistää Suomessa n. 33 000 henkilöä, joten kyseessä on merkittävä teollisuuden ala, jonka menestyksestä on pidettävä huolta. Hygieniaosaaminen on vientivalttimme maailmalla ja yleisten kestävän kehityksen ja puhtauden trendien myötä sen odotetaan olevan yhä merkittävämmässä roolissa.

    Lähetä viesti