Luotettavasti ja osaamista kehittäen

Pidämme huolta, että osaamisemme on ajan tasalla ja toimintamme luotettavaa. Koulutamme henkilöstöämme ja täytämme yrityksenä vaatimustason, jonka myötä palvelumme säilyvät korkealla tasolla.

RALA-pätevyys on puolueeton osoitus yrityksen osaamisesta, vastuullisuudesta ja luotettavuudesta

  1. Tilaajavastuulain vaatimukset täyttyvät.
  2. Tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta.
  3. Vastuuvakuutuksista on huolehdittu.
  4. Tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

RE-Suunnittelu Oy:n tiedot referensseineen ovat tarkasteltavissa RALA-yrityshaussa.


Hygieenistä suunnittelua kaikilla elintarviketuotannon osa-alueilla

The European Hygienic Engineering & Design Group eli EHEDG:n päätavoitteena on turvallisen ruoanvalmistuksen edistäminen parantamalla hygieenistä suunnittelua kaikilla elintarviketuotannon osa-alueilla. EHEDG tukee aktiivisesti eurooppalaista lainsäädäntöä, joka edellyttää, että elintarvikkeiden valmistus ja käsittely tapahtuu hygieenisesti.

Jäsenyritykset löydät täältä.


SKOL edistää ja kehittää suomalaista suunnittelu- ja konsulttitoimintaa

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö. SKOL edistää hyvää suomalaista suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita. SKOL on Teknologiateollisuuden jäsen.

Lue lisää SKOL:sta


TRY kehittää teräsrakentamista kansallisissa asiantuntijaryhmissä ja projekteissa sidosryhmiensä kanssa

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen. Teräsrakenneyhdistys on metallirakentamisen ja ympäröivän yhteiskunnan positiivisesti tiedostama ja hyväksymä aktiivinen toimija. TRY pitää jäsenistönsä edustaman toimialan teräsrakenneosaamisen korkealla tasolla. Alan yrityksillä on hyvät edellytykset toimia kansainvälisesti kilpailuilla markkinoilla sekä tiedollisesti että taidollisesti vaativissa projekteissa.

Teräksen ja muiden materiaalien käytös edistämistä toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja teknisellä neuvonnalla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen ja alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä.

Lue lisää Teräsrakenneyhdistyksestä.


Tavoitteena on edistää ja kehittää koko elintarvikeketjun tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja koulutusta

ETS on Elintarvikealan tutkimuksen, kehityksen, koulutuksen sekä ammattilaisten yhdysside. Vuonna 1947 perustettu Elintarviketieteiden Seura ry on maamme suurin elintarvikealan yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää ja kehittää koko elintarvikeketjun tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja koulutusta sekä lisätä jäsenten yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa.

Lue lisää Elintarviketieteiden Seurasta.


BuildingSMART Finlandin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta

BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut ja muut rakennusalan yritykset. Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa.

Lue Building Smart Finlandista lisää.