RE Group

RE Group on suomalaisessa omistuksessa oleva suunnittelutoimisto. Meillä työskentelee 60 asiantuntijaa eri aloilta. Yrityksemme tarjoaa 25 vuoden kokemuksella asiantuntijapalveluita asiakkaidemme käyttöön. RE Group on mukana projektien elinkaaren kaikissa vaiheissa liiketoiminnallisten tarpeiden tarkastelusta avainten luovutukseen.

Haluamme olla palveleva ja ratkaisukeskeinen toimija.

Toimintaamme ohjaa seuraavat arvot:

Luotettava — Vastuullinen — Osaava — Hyvinvoiva

RE Groupin historiaa

Valio taustaa

RE-Suunnittelu Oy:n juuret juontavat alkunsa Valion teknilliselle osastolle ja vielä sitäkin aiemmin Valion tekniselle neuvontaosastolle, joka perustettiin 1922.

Valion teknillinen osasto yhtiöitettiin Valiotekniikka Oy:ksi 1987. Silloin alkoi kehitys, joka mahdollisti myöhemmin RE- Suunnittelu Oy:n kehittymisen monialaiseksi suunnittelutoimistoksi, mikä se on tänä päivänä.

Kun Valion teknillisellä osastolla suunniteltiin vain Valion ja sen omistajaosuuskuntien tuotantolaitoksia, alkoi Valiotekniikka Oy hakea heti perustamisensa jälkeen uusia asiakkaita valiolaisen osuusmeijerikentän ulkopuolelta. Ensimmäisenä olivat tietysti muut meijeriyritykset kuin Valio sekä muu elintarviketeollisuus.

1990-alkupuolella Valiotekniikassa oli 150 työntekijää.

Suunnittelualoja olivat

 • prosessisuunnittelu
 • putkisto- ja lay-out suunnittelu
 • prosessiautomaatio
 • pakkaus- ja materiaalinkäsittely
 • kunnossapito
 • arkkitehtisuunnittelu
 • LVI-suunnittelu
 • sähkösuunnittelu
 • kylmäsuunnittelu

1990-luvun alkupuolella Suomessa alkoi suuri lama. Se näkyi myös Valiotekniikan tilauskannassa.

RE-Suunnittelu Oy:n perustajat

Vuoden 1994 alussa Valio päätti, että Valiotekniikka lopetetaan. Erinäisten neuvottelujen jälkeen Valio ja kolme Valiotekniikka Oy:n rakennusosaston työntekijää, Kari Pessa, Osmo Syrjänen ja Martti Heikkinen sopivat liiketoimintakaupasta, jolla rakennusosaston liiketoiminta siirtyi Pessan, Syrjäsen ja Heikkisen perustamalle uudelle yritykselle, jonka toiminta alkoi 1.4.1994. Yrityksen nimi oli alkujaan Suomen Rakennus- ja Energiatekniikka. Nimi muutettiin RE-Suunnittelu Oy:ksi vuonna 1997. Perustajien lisäksi uuteen yritykseen siirtyi 18 työntekijää.

Toimistomme sijaitsi Helsingin Pitäjänmäellä osoitteessa Valimotie 23 aina vuoteen 2010, jolloin muutimme Lassilaan Sentnerikujalle.

RE-Suunnittelu Oy:n suunnittelualoja olivat

 • arkkitehtisuunnittelu
 • LVI-suunnittelu
 • sähkösuunnittelu
 • kylmälaitossuunnittelu
 • rakennuttajapalvelut

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Pessa ja toimitusjohtajaksi Martti Heikkinen.

Toiminnan kehitys

Uuden yrityksen aloittaessa toimintansa, Suomessa vallitsi syvä lama. Teollisuus ei investoinut. RE-Suunnittelun tilauskanta oli pieni, vain muutama viikko.

Ensimmäisenä täytenä toimintavuonna 1995 liikevaihto oli vähän yli miljoona euroa. Henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan. Pienimmillään töissä oli vain 14 henkilöä. Ketään ei kuitenkaan haluttu irtisanoa.

Henkilömäärä ja liikevaihto säilyi suunnilleen saman kokoisena aina vuoteen 1997 saakka. Vuosi 1998 oli ensimmäinen selvä kasvun vuosi, jolloin liikevaihto oli noin kaksi miljoona euroa ja henkilömäärä 31.

Sitten elettiin lievää kasvun aikaa vuoteen 2001 saakka. Vuonna 2002 otettiin seuraava isompi harppaus, jolloin liikevaihto oli 2,6 milj. € ja henkilömäärä 38.

Kasvu jatkui tasaisena siten, että vuonna 2013 liikevaihto oli vähän yli viisi miljoonaa euroa ja henkilömäärä 55.

Perustajaosakkaista Kari Pessa luopui omistuksestaan vuonna 2009, jolloin Yhtiö lunasti Pessan osakkeet. Osakkeet mitätöitiin ja RE-Suunnittelu Oy:n omistus jakaantui tasan Osmo Syrjäsen ja Martti Heikkisen kesken.

Vuonna 2011 yritykseen tehtiin omistusmuutoksia. Silloin Juhani Takkinen, Risto Rajala, Timo Puputti ja Ari Mäki-Marttunen tulivat RE-Suunnittelu Oy:n osakkaiksi.

Vuonna 2015 yritys lunasti Osmo Syrjäsen osakkeet. Samalla Mikko Liikanen tuli RE-Suunnittelun osakkaaksi.

Martti Heikkinen

“Tulin RE:hen 2006. Mielenkiintoiset ja monialaiset projektit veivät mukanaan ja 2011 alkaen olen ollut osakkaana sekä vuodesta 2015 toimitusjohtajana. Työn tekeminen motivoituneen ja osaavan henkilöstön kanssa on hienoa. “

Juhani Takkinen

Risto Rajala

Ole hyvä ja valitse henkilö.

Kaitila

Vuoden 2014 keväällä RE-Suunnittelu otti seuraavan isomman askeleen ostamalla 75 % osuuden rakennesuunnitteluun keskittyvän Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy:stä.

Dipl.ins. Kimmo Kaitila perusti rakennesuunnittelutoimistonsa v.1959. Kymmenen ensimmäistä vuotta hän toimi siellä pääasiassa yksin päätoimensa ohella.

Kaitila aloitti v.1969 päätoimisen suunnittelun omassa toimistossaan Helsingissä Pitäjänmäellä. Aluksi hän palkkasi avukseen kolme rakennesuunnittelijaa.

Vuosikymmenen loppuun tultaessa toimiston henkilökunnan vahvuus vaihteli 15–20 henkilön välillä.

Kimmo Kaitila jäi eläkkeelle lokakuussa v. 1990. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Päiviö Tammiaho. Lyhyeksi jääneen Kupari & Uusitalo–konserniin kuulumisen jälkeen uusiksi Kimmo Kaitila Oy:n omistajiksi tulivat Lasse Anttila, Jari Salminen, Päiviö Tammiaho ja Pentti Väinämö

RE Suunnittelu Oy osti Lasse Anttilan, Päivö Tammiahon ja Pentti Väinämön osuuden. Jari Salminen omistaa edelleen 25 % Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy:n osakkeista.

Toukokuussa 2015 RE-Suunnittelu Oy osti rakennesuunniteluun keskittyneen Rakennepalvelu L. Pihlajan liiketoiminnan ja sulautti sen Kaitilaan.

Marraskuussa RE-Suunnittelu Oy myi 5 % Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy:n osakkeista Keijo Järvelle, joka toimii Kaitilassa projektipäällikkönä.

Jari Salminen

Keijo Järvi

RE-Suunnittelu Jyväskylä Oy

Vuosi 2013 oli hyvin kiireisitä aikaa. Lisäresursseja oli vaikeaa saada. Vuoden 2013 lopulla RE-Suunnittelu Oy:n hallitus päätti avata sivutoimipisteen Jyväskylään ja sitä varten perustettiin RE-Suunnittelu Jyväskylä Oy. Toimitusjohtajaksi valittiin Petri Moisio.

Toiminta Jyväskylässä käynnistyi vuoden 2014 alkupuolella. Sinne palkattiin toimitusjohtajan lisäksi arkkitehti, LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija, energia-asiantuntija sekä rakennuttajainsinööri.

Vuoden 2014 keväällä tulivat voimaan talouspakotteet Venäjää vastaan, joiden vastatoimena Venäjä kielsi elintarvikkeiden tuonnin myös Suomesta. Tästä seurasi RE-Suunnittelun tilauskannan lasku loppuvuodesta 2014, koska pääasiakkaamme elintarviketeollisuus siirsi investointejaan vientikiellon seurauksena. Mm. tästä syystä RE-Suunnittelu Jyväskylä ei päässyt tavoitteisiinsa ja toiminta ajettiin alas vuoden 2017 loppuun mennessä. Yhtiö fuusioitiin RE-Suunnittelu Oy:n tammikuun lopussa 2017.

RE-Consulting Oy

Lähes koko yrityksen toiminnan ajan elintarviketeollisuuden asiakkaat kyselivät myös tuotantoteknistä suunnittelua eli prosessi-, laitos- ja putkistosuunnittelua. Vuoden 2015 alussa perustettiin RE-Suunnittelu Oy:n 100 %:sti omistama RE- Consulting Oy, jonka toimialana on tuotantotekninen suunnittelu sekä tuotannon tehokkuuden parantamiseen liittyvä konsultointi.

Prosessi-, putkisto- ja laitossuunnittelu on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Erityisesti elintarviketeollisuuden prosessisuunnittelijoita ei Suomessa ole kovin monta ollut. Suuren osan suunnittelutyöstä ovat tehneet laitetoimittajat. RE-Consulting on tuonut riippumattoman vaihtoehdon tähänkin suunnittelusektoriin.

Henkilöstö

Kun RE-Suunnittelu Oy aloitti toimintansa 1994, siihen siirtyi Valiotekniikasta 21 työtekijää. Heistä työskentelee edelleen yrityksessä kolmannes eli 7 henkilöä. Kymmenen henkilöä on eläköitynyt. Vain neljähenkilöä on vaihtanut toisen työantajan palvelukseen. Myös myöhemmin palkattujen työsuhteet ovat olleet pitkiä eli vaihtuvuus on ollut pieni. Henkilöstömme on ollut erittäin motivoitunutta. Olemme myös luoneet yrityskulttuuriin, jossa kokeneemmat työtekijät opastavat ja neuvovat nuorempia suunnittelun ja projektinhoidon saloihin.

“Olen ollut RE-läinen syksystä 2015. Ilahduin tänne tullessani lämpimästä, rennosta ja mukavasta työilmapiiristä, jossa kuitenkin kaikki painavat täysillä töitä. Vastaan omalta osaltani siitä, että arkkitehdit ja insinöörit voivat keskittyä suunnitteluun. Rentoudun ulkoillen ja innostun erityisesti, kun näen satunnaisia auringonsäteitä Suomen säässä. “

Seija Rautinen

Juha Arohonka

“Aloitin loppuvuodesta 2017 LVI-suunnittelijana. RE on antanut minulle mukavat työkaverit ja erittäin vaihtelevia työtehtäviä. "Mikä ei toimi, kannattaa käynnistää uudestaan."”

Mikael Vanhala

Simo Heikkilä

Asiakkaat

RE Group on alusta pitäen suuntautunut vaativien hygieenisten prosessien ja tilojen suunnitteluun. Suurin asiakasryhmä on elintarviketeollisuus. Asiakkaitamme ovat mm. Valio, Arla, Atria, Fazer, Apetit, Vaasan, Nestle ja Kaslink.

Lisäksi olemme suunnitelleet mm logistiikkatiloja Keskolle, Finnfrostille ja Pakastamo Oy:lle. Toimisto-, laboratorio- ym. tiloja olemme suunnitelleet mm. Helsingin Yliopistolle, HUS:lle, Helsingille kaupungille. Olemme olleet mukana lukuisissa puolustusvoimien hankkeissa.

Mihin RE Group on matkalla

Vuoden 2015 syksyllä RE-Suunnittelu Oy:n toimitusjohtajana aloitti arkkitehti Juhani Takkinen. Martti Heikkinen siirtyi päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Kuten aiemmin on mainittu, vuoden 2014 voimaan tulleet Venäjän vastapakotteet vaikuttivat myös RE Groupin liikevaihtoon eli se pieneni vuosina 2015-2017. Vuonna 2018 yritys käännettiin uudelleen kasvu-uralle. Vuoden 2019 budjetti lähentelee 6 milj. euroa.

RE Group on jatkossakin monialainen suunnittelutoimisto, joka suuntaa palvelunsa asiakkaille, jotka tarvitsevat hygieenisten prosessien ja tuotantotilojen suunnittelijaa, kuten elintarvike, lääke- ja kosmetiikkateollisuus. Suunnittelemme myös logistiikkakeskuksia, kylmä- ja pakkasvarastoja, laboratorioita sekä hotelleja, toimistoja ja myymälöitä.

Tavoittelemme maltillista, kannattavaa kasvua asiakkaidemme projektien mukana.