Projektin lähtötiedot

Kun yrityksellä ilmenee uusi tarve valmistaa tuotetta tai tuottaa palveluja, merkitsee se yleensä investointia tuotantolinjoihin ja -tiloihin. Asiakkaillamme tämä tuote on useimmiten jokin elintarvike, lääke tai kosmetiikkaa. Tarve voi olla myös uudelle tukkuvarastolle, myymälälle, hotellille, toimistolle tai laboratoriolle.

Ennen kuin kohteen suunnittelu voidaan aloittaa, tarvitaan projektista lähtötiedot, jotka asiakas antaa suunnittelijalle. Projekteissamme lähtötietoja ovat tyypillisesti tuotteiden valmistusteknologia, reseptit ja raaka-aineet sekä halutut pakkaukset. Suunnittelun aloittamista varten tarvitaan myös halutut valmistusmäärät.

Logistiikkakeskusprojektissa lähtötietoja ovat esimerkiksi varastoitavien tuotteiden määrä, kiertonopeus sekä varastointiolosuhteet. Hotellin suunnittelun lähtötietona asiakas antaa puolestaan halutun majoituskapasiteetin, huoneiden tason sekä tiedot muista mahdollisista palveluista.

Asiakkaan tulee kertoa lähtötiedoissa myös ajankohta, milloin tuotannon pitää alkaa tai palvelujen olla käytössä. Projektiaikataulun laatiminen on hyvä jättää projektiorganisaatiolle.

Lähtötietojen täsmentyminen

Jossain tilanteissa kaikki lähtötiedot eivät ole vielä täsmentyneet riittävästi. Tällöin tarvitaan mahdollisesti esimerkiksi koeajoja tuotteen reseptiikan varmistamiseksi. Joskus on olemassa useampia vaihtoehtoja valittavalle tuotantotekniikalle tai tuotantolaitoksen sijoituspaikaksi. Tällöin esisuunnittelua on syytä tehdä useamman vaihtoehdon pohjalta tarpeeksi pitkälle, jotta varmistetaan haluttu teknologia ja sijoituspaikka sekä saadaan riittävän tarkka investointibudjetti.

Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että lähtötiedot ovat niin täsmälliset kuin mahdollista. Lisäksi lähtötietojen tulee olla dokumentoitu ja niiden tulee olla kaikkien projektiin osallistuvien käytössä.

Sijainnin tärkeys lähtötiedoissa

Tärkeä lähtötieto suunnittelijalle on uuden tuotanto- tai palvelurakennuksen sijainti. Mikäli kyse on laajennuksesta tai uuden linjan asentamisesta olemassa olevaan tehtaaseen, on sijoituspaikka yleensä selkeä.

Rakennettaessa kokonaan uutta tuotanto- tai palvelulaitosta, tonttivaihtoehtoja voi olla useita. Tällöinkin on tärkeää, että esisuunnittelua viedään tarpeeksi pitkälle, jotta kohteelle osataan valita paras mahdollinen sijainti.

Tonttia valittaessa pitää huomioida mm. liikenne, jotta tuotteet saadaan joustavasti eteenpäin tai asiakkaat paikalle. On myös tärkeää, että työvoimaa on saatavilla alueella.

Erityisesti elintarviketehtaan sijaintiin vaikuttavat hygienia-asiat. Esimerkiksi leipomoa ei kannata sijoittaa betonivalimon viereen. Logistiikkakeskuksen on puolestaan syytä sijaita mahdollisimman keskeisesti tuotantolaitoksiin ja asiakkaisiin nähden. Kauppakeskuksen läheisyydessä tulee olla asiakkaita tai ainakin liikenneyhteyksien tulee olla hyvät.

Tontin valintaa määrittävät myös lupa-asiat: kaavoitustilanne, rakennuslupa, ympäristöluvat. Myös energian ja veden saatavuus on selvitettävä. Lisäksi jätevesi ja muut jätteet on saatava pois tontilta.

Näiden lisäksi tontin rakennettavuus tulee ottaa huomioon. Tontin rakennettavuudella eli pinnan muodoilla ja pohjaolosuhteilla voi olla iso merkitys esimerkiksi rakennuskustannuksiin ja -aikaan.