Projektoinnilla säästöä ja tehoa toimintaan.

Projektin johtaminen on työväline, jolla työn tekeminen organisoidaan projekteiksi. Näin irrottaudutaan linjaorganisaatiosta ja muodostetaan erillinen projektiorganisaatio, jolle varataan tarvittavat henkilöt tarvittavaksi ajaksi. Laadukas projektinjohto tehostaa toimintaa ja säästää rahaa.

Globaali kilpailu ja online-suunnittelu lisäävät vaatimuksia

Vaatimukset projektien hallinnalle kasvavat jatkuvasti. Investointihankkeen tavoitteet kiristyvät johtuen globaalista kilpailusta. Tiukentuneet toteutusaikataulut edellyttävät, että samanaikaisesti suunnitellaan, rakennetaan rakennusta ja asennetaan prosessilaitteita. Projektiorganisaatiot ovat kansainvälisiä ja siten mutkikkaampia. Mukana on investoivia yrityksiä, alihankkijaketjuja ja laitetoimittajia. Työtä saatetaan tehdä useassa maassa tietoverkossa tapahtuvan reaaliaikaisen projektin suunnittelun ja ohjauksen avulla. Kansainvälinen online-suunnittelu asettaa vaatimuksia eri yrityskulttuurien ymmärtämisen lisäksi eri maiden toimintakulttuurin ymmärtämiseen. Jo pelkästään eri aikavyöhykkeet vaativat yksilöiltä joustoa ja sopeutumista.

Osaprojektit kokonaisuudeksi

Ammattitaitoisella projektoinnilla hankkeen rakentaminen määritetään sujuvaksi kokonaisprojektiksi. Osaprojektien tuottajat tietävät oman osuutensa aikataulun, tavoitteet ja miten kyseinen työ limittyy muihin osaprojekteihin. Kokemus, kokonaisprojektin prosessointi ja laaja-alainen tietämys eri suunnittelualoista, ovat avaintekijöitä onnistuneeseen projektijohtoon. Varsinkin nykyisessä tilanteessa, jossa projektijohto ohjaa kokonaisuutta etänä – oli muut sidosryhmät Suomessa tai ulkomailla.

Projektointi on ammattilaisen työtä

RE Group tuottaa projektinjohtopalveluita projektin läpivientiin vaativissa rakennus-, laitos- ja prosessi-investointihankkeissa. Projektinjohto määrittelee projektin, luo projektiorganisaation, laatii aikataulun sekä budjetin, asettaa laadulliset tavoitteet ja valvoo töiden aikaansaamista. Investointiprojektien johtaminen on hyvä jättää ammattitaitoisen projektipäällikön tehtäväksi.

    Lähetä viesti