“Myös esimiehet ovat olleet kannustavia. Ei vain siinä merkityksessä, että yritys onnistuu, vaan että yksittäiset henkilöt onnistuvat kiitettävästi työtehtävistään.”

Hei, olen Jere Eilavaara ja olen viettänyt kesän RE Groupilla kesätyöntekijänä. Näin kesän päätyttyä jatkan maisteriopiskelujani Aalto-yliopistossa. Edessä on toisen vuoden maisteriopinnot pääaineessa Chemical and Process Engineering. Opiskelusta olen pitänyt paljon, se on tarjonnut verkostoja sekä monipuolista osaamista tulevaisuuden uraa varten.

Kesätyöhakuni RE Groupille oli melko poikkeuksellinen. Oli käynnissä niin sanottu kesätyöhaun sesonki, kun huomasin RE Groupin ilmoituksen prosessisuunnittelun projektipäällikölle. Koska osaamistasoni ei vielä aivan vastannut projektipäällikön tehtäviä, päätin lähettää sähköpostia mahdollisista prosessisuunnittelun kesätyöpaikoista. Muutaman yhteydenoton jälkeen sainkin kutsun haastatteluun ja sopivien työkokemuksien sekä opintojen johdosta sain kesätyöpaikan prosessisuunnittelijaksi. Kesätöitä tai muuten opiskelujen rinnalle työtä hakevalle kannustan hakemaan töitä kysymällä tai vaikkapa esittelemällä itsensä urafoorumeilla. Työpaikan hakeminen voi olla muutakin kuin nettilomakkeiden täyttämistä.

Työtehtäviini on kuulunut vaativien prosessien suunnittelu- ja laskentaohjeiden tekeminen sekä niiden dokumentointi. Olen tehnyt laskupohjia, joihin on yhdistetty pitkähköjä tekstejä teoriaa. Työtehtävät vastasivat hyvin odotuksiani ja pääsin käyttämään koulussa opittuja taitoja ja tietoja. Olen oppinut mittavan määrän yksityiskohtia muutamista prosesseista ja erityisesti projektien etenemisestä ja rakenteesta. Erityisen palkitsevaa töissä on ollut se, että tekemäni työ käytetään suurien projektien toteuttamiseen.

Vaikka työskentelyni on ollut itsenäistä, olen huomannut RE Groupilla työyhteisön hengen olevan yhtenäinen. Mikäli kysymyksiä on herännyt, on niitä voinut mennä kysymään oitis ilman minkäänlaista epäröintiä. Myös esimiehet ovat olleet kannustavia. Ei vain siinä merkityksessä, että yritys onnistuu, vaan että yksittäiset henkilöt onnistuvat kiitettävästi työtehtävistään. Yrityksen arvot ovat näkyneet jatkuvasti työpäivissä.  

Kesätyöni RE Groupilla antoi työelämään loistavia neuvoja suunnitteluprojektien toteuttamisesta sekä rakenteesta. Itsenäinen kesätyö opetti hyvin myös sen, kuinka aikatauluttaa omaa työn tekemistään niin, että työmäärät pysyvät mieluisina. Ehkäpä yksi ohje tulevaisuuden kesätyöntekijälle on keskittyä oppimiseen työssä sekä pitämään huolta omasta aikataulusta. Näillä ohjeilla minimoi työmäärän kertymisen ja työstä tulee niin sanottuna opiskelun jatkumo kesätauolla oleville opinnoille.

Loppukaneettina haluan kiittää koko RE Groupin henkilökuntaa, sekä erityisesti Simo Heikkilää, Leif Saleniusta ja Martti Heikkistä tästä mahdollisuudesta!