Senaatti Kiinteistöt, Maa- ja metsätalousministeriön peruskorjaus

Peruskorjauksen kohteena oli kaksi 1850-luvulla rakennettua rakennusta. Museovirasto asetti restauroinnille suojelutavoitteet. Hankkeen tarkoituksena oli myös korjata rakennuksen sisäilmaongelmat. Koko suunnittelu- ja rakentamisvaiheen ajan huomioitiin, että purkutyö rajoitetaan mahdollisimman vähäiseksi ja keskitytään myös toteutusvaiheessa rakentamis- ja suunnitteluratkaisujen keskinäiseen lomittamiseen.

Sisäilmaongelman korjaamiseksi välttämätön rakennustekninen toimenpide oli väli- ja alapohjan uusiminen kokonaan tai osittain. Julkisivut kunnostettiin ja maalattiin kalkkimaalilla.

Vähäiset tilamuutokset sekä uudet aukotukset olivat perusteltuja lisäyksiä ja sallittiin parantamaan rakennuksen käytettävyyttä. Muuten lähtökohtana olleet 1970-luvun restaurointiperiaatteet säilytettiin värimaailmaa myöten. 2000-luvun tekniikka, valaistus ja muu talotekniikka sai näkyä osana peruskorjausta eikä sitä yritetty piilottaa.