Strömborgska skolan Yhtenäiskoulu, Porvoon kaupunki

Ripeys, tarkkuus ja sujuva tiimityö onnistuneen suunnitteluprojektin perustana

Strömborgska skolan on uusi yhtenäiskoulu, joka valmistui Porvooseen vuoden 2019 lopulla. Noin 500 oppilaan ja 50 esikoululaisen koulutyö alkoi uudessa rakennuksessa vuoden 2020 alussa. RE Group vastasi projektin rakennesuunnittelusta, ja kohde myös mallinnettiin kokonaan. Suunnittelutyötä tehtiin osin rinnakkain rakentamisen kanssa, mikä vaati suunnittelutiimiltä sujuvaa ja ripeää työskentelyä.

 ”Vaikka aikataulu oli suunnittelun osalta tiukka, onnistuimme hyvin, ja voimme olla ylpeitä tiimistämme. Myös urakoitsijan kanssa meillä oli hyvä ja toimiva yhteistyö”, päärakennesuunnittelija Jari Salminen toteaa.

Rakennuksessa on tilaa 8000 neliömetrin verran. Ala- ja yläasteen luokkatilat on sijoitettu kahteen kolmikerroksiseen siipeen. Kolmannessa siivessä sijaitsevat liikuntasali ja hallintotilat ja neljännessä teknisen työn opetustilat. Koulu sijaitsee rinteessä, joten rakennuksen sovittaminen maastoon toi oman haasteensa.

Koulutiloilta vaaditaan tänä päivänä mahdollisimman hyvää muuntojoustavuutta. Strömborgskan yhtenäiskoulussa on isoja avoimia oppimisympäristöjä, mutta myös perinteisiä luokkahuoneita ja ryhmähuoneita. Kantavat rakenteet on suunniteltu niin, että rakennukseen muodostuu isoja avoimia tiloja. Ne ovat jaettavissa pienempiin tiloihin siirtoseinien avulla.

Rakenteiden suunnittelussa äänieristykset on huomioitu tarkoin myös siirrettävien seinien osalta. Tämä on erityisen tärkeää, kun koulurakennuksessa opiskelutilaa on käytännössä koko rakennus lvi-tiloja lukuun ottamatta. Suunnitteluvaiheessa selvitettiin myös, kuinka rakennusta voidaan tarvittaessa laajentaa tulevaisuudessa.

Strömborgska skolan toteutettiin Terve talo -toimintamallin mukaisesti. Terveen talon kriteerit ulottuvat kaikkiin rakentamisen vaiheisiin hankesuunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. Rakennesuunnittelussa se merkitsee, että suunnitelmiin sisällytetään runsaasti detaljeja koskien esimerkiksi liitoksia ja niiden tiivistyksiä. Terve talo -toimintamalliin kuuluvat myös säännölliset tarkastukset työmaalla.

Hankkeen aikana RE Group valvoi rakennesuunnitelmien toteutusta ja huolehti työmaavaiheessa raudoitustarkastuksista. Arkkitehdin kokoaman suunnitteluryhmän kesken tehtiin hyvää yhteistyötä, ja hyödynnettiin joustavasti etä- ja lähitapaamisia.

”Yhteinen työskentely vaatii myös luovaa ajattelua. Kun esimerkiksi elementtisuunnittelussa piti ratkoa vaativia kysymyksiä, käytiin tarvittaessa toisella paikkakunnallakin tapaamassa kasvokkain. Aina ei ole tarkoituksenmukaisinta siirtää dokumentteja, vaan ratkaisut voivat löytyä nopeammin paikan päällä”, Salminen sanoo.