Voimian Pata, Tampere

Yksityiskohtainen suunnittelutyö vaatii asiakkaan toiminnan ja prosessien tuntemisen. Hyvin tehty pohjatyö on avainasemassa yksityiskohtien suunnittelussa, jotta asiakkaan arkipäivä uudessa työympäristössä olisi tehokasta ja turvallista. Pirkanmaan Voimia Oy:n uuden tuotantokeittiön arkkitehtisuunnittelussa oli useita ominaisvaatimuksia.

Logistiikka ja tontin käyttö

Korttelia ympäröivien katujen huomattavien korkoerojen vuoksi arkkitehtisuunnittelulle haasteita asetti tuotantolaitoksen sujuvien logististen yhteyksien järjestäminen. Toteutusmalliksi löydettiin ratkaisu, joka on logistisesti toimiva, sekä antaa joustoa tuotantokapasiteetin kasvattamiselle jo rakenteilla olevissa tiloissa, kuin myös mahdollisen tulevaisuuden lisärakentamista silmällä pitäen.

Voimian Padan tuotantokapasiteetti mahdollistaa 33 000 aterian lähettämisen päivittäin. Valmiiden tuotteiden suuri määrä tarkoittaa myös valmistusaineiden ja tavaraliikenteen suurta määrää. Tontin käytön, tuotantoprosessin ja työturvallisuudenkin näkökulmasta ratkaisuna oli eriytetyt lähetys- ja vastaanottolaiturit. Keittiön tuotannon tavaratoimitusten vastaanotto ja lastauslaituri on sijoitettu rakennuksen länsisivulle. Eteläpäädyssä on toinen lastauslaituri, joka palvelee välitettävien elintarvikkeiden lastausta lähettämöön ja lähettämöstä edelleen lähetettävien ruokien lastausta autoihin.

Pohjaratkaisun lähtökohtana tuotantoprosessi

Prosessin suoraviivainen eteneminen raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi varmistettiin selkeällä pohjaratkaisulla, jossa hygieniavyöhykkeistys on rakennettu osaksi kokonaisuutta. Nykyaikaisten tuotantolaitteiden ja prosessin vaatimien teknisten erikoisjärjestelmien, ja niiden vaatimien tilojen integroiminen osaksi toimivaa kokonaisuutta, on toteutettu suunnitteluryhmän yhteistyöllä. Modernin tuotantokeittiön robotiikka ja automaatio on osa tehokasta tuotantoprosessia, mutta myös osa toimivia työolosuhteita.

Tuotantoprosessin vuoksi paljon ikkunattomia ja jäähdytettyjä tiloja sisältävässä rakennuksessa panostettiin värisuunnitteluun, jotta viihtyvyydenkin kannalta työskentelyolosuhteet olisivat tuotannon kanssa parhaalla mahdollisella tasolla.

Suunnitteluprosessi oli käyttäjälähtöinen, ja rakenteilla on kokonaisratkaisuna asiakkaan tarpeet toteutettava tuotantolaitos. Julkisivusuunnittelun merkitys korostui, koska rakennus tulee sijoittumaan kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle.

Arkkitehti Eeva Rekola, RE-Suunnittelu Oy

Tuotantokeittiö Voimian Pata.

  • Rakentaminen alkoi joulukuussa 2020
  • Käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2022
  • Tulee olemaan Suomen nykyaikaisin tuotantokeittiö, jossa valmistetaan päivittäin 33 000 ateriaa päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin
  • Voimian Padan käyttöönotto lisää ateriapalvelun ympäristöystävällisyyttä: kuljetusten yhdistäminen puolittaa verrattuna nykyiseen
  • Talotekniikassa on huomioitu ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus kaikissa ratkaisuissa. Voimian Pataan on mm. suunniteltu ympäristöystävällinen CO2-jäähdytys, lauhdelämpö hyödynnetään veden ja tuloilman lämmityksessä ja katolle rakentuu aurinkovoimala, jolla katetaan n. 15% kulutuksesta.