VTT Vihreän Kemian Keskus, Espoo Kivenlahti

Espoossa sijaitsevassa VTT Vihreän Kemian Keskuksessa eli Bioruukissa yrityksillä on mahdollisuus pilotoida biopohjaisia ja kiertotalousratkaisuja prosessien kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Ainutlaatuinen innovaatioiden kehityskeskus laajensi toimintaansa. RE Group oli mukana suunnittelemassa laajennusosaa.

Työn tilaaja: Logicor Oy, käyttäjä VTT Vihreän Kemian Keskus

Kohde:

  • Tutkimustilojen rakentaminen, rakennuksen laajennustyö 
  • Laajennuksen kokonaispinta-ala n. 1 600 m2 ja tilavuus 13 000 m3 

Asiakkuus:

  • Logicor Oy:lle on suunniteltu aiemmin logistiikkatilojen muutoksia ja laajennuksia, kuten Keskon KV2-logistiikkakeskus. 

Tuotetut palvelu:

Kohteessa suunnittelutyön kannalta erityistä:

  • Suunnittelukohde oli tutkimustilaa, missä tuotantotekninen laitteisto muuttuu aika-ajoin, jonka vuoksi suunnittelutyön tuli mahdollistaa muuntojoustavuus. Rakennuksen ympärille tullaan kaavoittamaan asumista, jolloin ympäristön asettamat turvallisuusvaatimukset olivat tärkeitä. 

Kohteen toteutuksessa tavoiteltu ja saavutettu asiakashyöty: 

  • Kohde parantaa VTT:n mahdollisuuksia auttaa kiertotalousyrityksiä heidän innovaatioidensa kehitystyössä. Tutkimustyön ja prosessien kehittämisen lisäksi VTT:n Vihreän Kemian Keskus toimii tuotteiden kaupallistamisen ja yritysten kasvun mahdollistajana. Luonnonvarojen tehokkaampi kierrätys ja työ ilmaston muutoksen hillitsemiseksi ovat lopullisia tavoitteita Vihreän Kemian Keskuksessa. 

Lue lisää VTT:stä ja kemian teknologiasta.