Erikoisalat

Elintarvike

Erikoisalaamme ovat hygienia- ja logistiikkaosaamista vaativat hankkeet. Riippumatta tarpeistanne, autamme teitä löytämään ratkaisun elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviin kysymyksiin. Asiakkaitamme ovat elintarviketeollisuus ja kauppa sekä muut ruoan valmistukseen liittyvät toimijat.

Laboratoriotilat, Puhdastilat

Erikoistilojen olosuhdehallinta edellyttää tilajärjestelyiden ja taloteknisten järjestelmien saumatonta yhteensovittamista. Oikein mitoitetut turva- ja varajärjestelmät takaavat keskeytymättömän toiminnan sekä työntekijöiden ja tuotannon suojaamisen. Meiltä löytyy ratkaisuja perinteisten laboratoriotilojen lisäksi erikoistiloihin, kuten puhdastiloihin-sekä BSL- ja automaatiolaboratorioihin.

Logistiikka

Logistiikkaprojekteihin tarjoamme varastointiin, tavarankäsittelyyn, varastojärjestelmiin sekä rakennustekniikkaan liittyvää suunnittelua. RE Groupilla on vahva erikoisosaaminen logistiikassa, korkeavarastojen, kylmä- ja pakkasvarastojen sekä kylmäkäsittelytilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Suojelukohteet, Korjausrakentaminen

Olemme toimineet pitkäjänteisessä yhteistyössä rakennushistorian julkisten sekä yksityisten alan asiantuntijoiden kanssa. Meillä on monipuolista kokemusta arkkitehtuurihistoriallisten kausien rakennuksista ja miljöistä suojelukohteina. Suunnittelukohteitamme ovat olleet kertaustyylien kaupunkitalot, keisariajan sotilasrakennukset ja miljööt, funktionalismin laitosrakennukset ja miljööt sekä modernismin varhaiset arvorakennukset.
Erityisen tärkeänä pidämme uusien teknisten järjestelmien integroimista kokonaisuuteen pieteetillä.

Turvatilat

Suunnittelemme henkilöturvallisuuteen tai puhtauteen liittyviä erityyppisiä turvatiloja. Suunnitteluratkaisut perustuvat julkisen Katakri-tilaturvallisuusohjeiston soveltamiseen ja asiakkaiden omiin erityisohjeisiin ja tavoitteisiin. Olemme mukana Suomen Bioturvaverkoston toiminnassa.

Juhani Takkinen

Toimitusjohtaja