“Toukokuusta 2020 alkaen sain hoidettavaksi tuotantotekniikan toimistopäällikön tehtävät.”

Työni RE Groupissa tuotantotekniikan suunnittelussa alkoi syksyllä 2019. Koulutustaustaltani olen prosessitekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta, ja sen jälkeen olen työskennellyt kemianteollisuudessa prosessisuunnittelun tehtävissä.

Toukokuusta 2020 alkaen sain hoidettavaksi tuotantotekniikan toimistopäällikön tehtävät. Toimistopäällikön työhön kuuluu asiakasprojekteissa työskentelyn lisäksi yhteistyössä suunnittelutiimin kanssa tunnistaa ja edesauttaa sekä suunnittelutyön että siihen käytettävien työkalujen kehittämisen tarpeita.

Kehitystyön tavoitteena on tukea hankkeiden sujuvaa läpivientiä ja laadukkaan suunnitteludokumentaation tuottamista, näin edesauttaen asiakkaan edun saavuttamista. Tältäkin osin ensiaskeleita on otettu. Elintarviketeollisuuden prosessien ja niiden suunnittelun osalta sekä opiskeltavaa että kehitettävää kuitenkin riittää.